Image

Изработка на тениски и други спортско-рекеративни терени на акрилатна основа

Денешната форма на играта, тенисот ја добил во Франција , кога во текот на XVI, XVII и XVIII век тенисот станал спорт на благородниците и кралското семејство. Потоа се проширил низ Европа, а најпопуларен станал во Англија. Првиот турнир се одиграл на трева, во пр...

Повеќе
Image

Хидроизолација на санитарни јазли

Кај просториите, кои имаат директен контакт со вода и влага (бањи, санитарии, кујни) функционалноста и одржувањето се примарни за здрав и нормален живот. Поради тоа нивната изведба, санација и реконструкција бараат посебно внимание и прецизност. Проблемите кои с...

Повеќе

Учество на стручен собир од областа на рударството ПОДЕКС – ПОВЕКС 2017

Од 03 до 05ти ноември, во Охрид, се одржа X-то меѓународно стручно советување од областа на подземната и површинск...

Best Buy Award 2017/18 за Адинг во областа на Хидроизолации

По втор пат, Адинг доби најмногу гласови од учесниците во истражувањето за Best Buy Award Construction 2017/2...

Признание од Адинг за најдобра дипломска работа на Градежен Факултет

Секоја година, традиционално, Адинг доделува парична наградa за дипломска работа на еден студент од Градежниот факултет...

Стручни презентации на инженерите на Адинг за време на 17-ти Симпозиум на ДГКМ

17ти Симпозиум на Друштвото на градежни конструктори на Македонија (ДГКМ 2017) се одржa од 4 до 7 Октомври, 2017 во Охр...

Адинг на SHARE Скопје, 2017

На 05 септември, во хотел Мериот се одржа меѓународниот форум на архитекти и инженери SHARE Скопје 2017. Форумот беше ...