Информативни флаери за примена на материјалите: 

  1. Преземи флаер за Хидромал Флекс - двокомпонентна еластична хидроизолација на цементна основа

  2. Преземи флаер за Ексмал - 1 - саморазливен цементен малтер за залевање на анкери, лежишта, отвори и др. 

  3. Преземи флаер за Адинг Бетоконтакт - подлога за цементни малтери, лепила и глет маси

  4. Преземи флаер за Хидрозим Т и Хидрозим Флуид - адитиви за зимско бетонирање

  5. Преземи флаер за Фасил В - водонепропусна заштита по нано технологија 

  6. Преземи флаер за Адингфлекс - акрилатна хидроизолација