Image13 Окт 2017

Признание од Адинг за најдобра дипломска работа на Градежен Факултет

Секоја година, традиционално, Адинг доделува парична наградa за дипломска работа на еден студент од Градежниот факултет при УКИМ во Скопје.

Годинава, добитник на признание е студентката Стефанија Петрушевска со тема "Споредба на сеизмички одговор на армиранобетонски конструктивни системи на згради"