Адингпокс - И

Нисковискозна, двокомпонентна епоксидна смеса без растворувачи која се применува за инјектирање со пумпи за инјектирање и залевање на пукнатини со ширина од 0,1 до 5,0mm. Се користи за инјектирање кај подлоги од бетон, армиран бетон, камен и цементен малтер. Поседува висока јакост на притисок, хемиска и механичка отпорност. Се користи за санација на масивни бетонски конструкции, резервоари, конструкции на мостови, силоси, разладни кули, конструкции од камен.

Останати производи од оваа палета