Адингфас-З

Декоративен минерален малтер со зарибана структура, изработен на цементно полимерна основа. Се применува за декоративна и заштитна завршна обработка на бетонски, малтерисани, глетувани внатрешни и надворешни ѕидни површини, или како завршна обработка кај термоизолациските фасадни системи. Како подлога се користи Прајмер-В.

Останати производи од оваа палета