Хидрозим - T

Адитив наменет за бетонирање во услови на ниски амбиентални температури до (-20°C).

Останати производи од оваа палета